របៀបមើលភ្នែករបស់នរណាម្នាក់ ដើម្បីដឹងពីអ្វីដែលពួកគេកំពុងគិត

សុខភាព ៖ ភ្នែក គឺជាបង្អួចនៃព្រលឹងនិងចិត្តគំនិត។ ចលនានីមួយៗនៃគ្រាប់ភ្នែក គឺសុទ្ធតែមានអត្ថន័យបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់សាមីខ្លួន។ ពួកវាធ្វើចលនានៅពេលអ្នកកំពុងគិតអំពីអ្វីមួយ ហើយតាមរយៈចលនាភ្នែកខាងក្រោមនេះ លោកអ្នកនឹងអាចទាយដឹងថា តើពួកគេកំពុងគិតពីអ្វី។

*ចលនាភ្នែកខាងឆ្វេងខាងលើ

នៅពេលអ្នកកំពុងនិយាយទៅកាន់នរណាម្នាក់ ហើយភ្នែករបស់បុគ្គលនោះរំកិលទៅខាងឆ្វេងខាងលើ វាមានន័យថាពួកគេកំពុងស្រមៃមើលអ្វីដែលអ្នកកំពុងនិយាយ។ ចំណែកចលនាភ្នែកខាងស្តាំហើយរំកិលទៅខាងលើ គឺមានន័យថា ក្នុងករណីប្រសិនបើអ្នកសួរនរណាម្នាក់ ឱ្យជីកកកាយក្នុងការចងចាំរបស់ពួកគេ ហើយពួកគេប្រឹងស្រមៃរកនឹករឿងទាំងនោះ។ ពេលគេធ្វើបែបនេះភ្នែករបស់គេ បែរទៅស្ដាំ ប៉ុន្តែឡើងលើ។

*ឆ្ពោះទៅខាងស្តាំប៉ុន្តែនៅកណ្តាល

នៅពេលដែលចលនាភ្នែករបស់អ្នកឆ្ពោះទៅខាងស្តាំ ប៉ុន្តែនៅកណ្តាល នេះមានន័យថាអ្នកកំពុងចងចាំសំឡេងមួយចំនួន។ អ្នកកំពុងភ្ជាប់សំឡេងដែលអ្នកធ្លាប់ឮពីមុនមក។ បុគ្គល នោះអាចគិតអំពីសំឡេង ឬសំឡេងដែលគេបានឮក្នុងអតីតកាល។

*បន្ទាបភ្នែកទៅខាងស្តាំ

ការរំលឹកពីបទពិសោធអតីតកាល ភ្នែករបស់អ្នកមានទំនោរចុះទាប ប៉ុន្តែផ្លាស់ទីទៅខាងស្តាំ។ នៅពេលដែលនរណាម្នាក់កំពុងធ្វើបែបនេះ ពួកគេកំពុងជីកកកាយពីអតីតកាលរបស់ពួកគេ ហើយរំជួលចិត្តដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន៕ កែសម្រួលដោយ៖ ហ៊ែល វណ្ណៈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *