សញ្ញាព្រមាន ៣យ៉ាង ដែលបង្ហាញថា អ្នកជាមនុស្សទន់ជ្រាយ

សុខភាព ៖ ជាការពិត! រាងកាយ ចិត្តគំនិត និងកម្លាំងប្រាជ្ញាស្មារតីគឺត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នា ហើយសហការគ្នាទាំងព្រមទើបជីវិតមានលំនឹងល្អ។ ប៉ុន្តែ ប្រសិនសុខភាពផ្លូវចិត្ត-ប្រាជ្ញាស្មារតីទន់ជ្រាយ នោះរាងកាយទាំងមូលក៏ទន់ខ្សោយទៅតាមនោះផងដែរ។ ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ មនុស្សមួយចំនួនមិនបានដឹងថាខ្លួនឯងទន់ជ្រាយនោះឡើយ។ ប៉ុន្តែសញ្ញាព្រមាន ៣ យ៉ាងខាងក្រោមនេះ អាចបញ្ជាក់ជូនបាន៖

១. អ្នកត្អូញត្អែរជាជាងការស្ថាបនាបញ្ហា

ការត្អូញត្អែរគឺជាថាមពលអវិជ្ជមាន ហើយមិនបន្ថែមតម្លៃក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅនឹងដៃនោះទេ។ មនុស្ស ដែល ត្អូញត្អែរ កំពុង បង្ហាញ អាកប្បកិរិយា ទន់ជ្រាយ ពេក ដោយ បញ្ចៀស ការ ដោះស្រាយ បញ្ហា។ ឧទាហរណ៍នៃការត្អូញត្អែរគឺនៅពេលដែលបុគ្គល A ត្អូញត្អែរទៅមនុស្ស B អំពីអ្វីមួយដែលមនុស្ស C អាចជួសជុលឬដោះស្រាយបាន។ ក្នុង ករណី នេះ បុគ្គល A គ្រាន់ តែ ខ្ជះខ្ជាយ ពេល វេលា របស់ ខ្លួន និង ពេល វេលា របស់ ជន B តែប៉ុណ្ណោះ ។ ដូច្នេះជាជាងត្អូញត្អែរហើយគ្មានលទ្ធផល លោកអ្នកគួរតែរកដំណោះស្រាយ និងរកអ្នកជួយដោះស្រាយឱ្យចំគោលដៅទើបប្រសើរ។

២. អ្នកគេចវេសពីបញ្ហា

ប្រសិនបើអ្នកគេចវេសពីបញ្ហា នោះអ្នកទន់ជ្រាយពេកហើយ។ តួនាទីរបស់អ្នកដឹកនាំគឺជួយដោះស្រាយជម្លោះក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុម។ ក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ បញ្ហានឹងអន្ទោលតាមប្រាណអ្នកជានិច្ច កាន់តែគេច នោះបញ្ហានឹងកាន់តែធំ។ ជម្រើសដែលល្អគឺមានតែការប្រឈមមុខដោះស្រាយ។

៣. អ្នកជៀសវាង ឬពន្យារពេលខ្លាំងពេក ក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗ

ការសម្រេចចិត្តគឺជាសកម្មភាពសំខាន់មួយនៅក្នុងក្រុម គម្រោង ឬអង្គការណាមួយ។ យើងទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានបទពិសោធដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាការសម្រេចចិត្តកំពុងត្រូវបានធ្វើយឺតពេក។ ប្រសិនបើអ្នកជៀសវាង ឬពន្យារពេលច្រើនពេកក្នុងការសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗ នោះនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៃការបង្ហាញពីអាកប្បកិរិយាទន់ខ្សោយរបស់អ្នកដែលគួរតែពង្រឹងឡើងវិញ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *